Samsden 23.01

Mir si gudd zu Hinterglemm umkomm! – Endlech..

Mee alles der Rei no:

Um 5h45 hate mir Rendez-vous virum Lycee, an um 6h00 sollt et lass goen. Leider huet nach eng Schülerin gefehlt. Nodeems mer alles gemach haten fir hat ze errechen, si mer no 30 Minuten dun awer gefuer. D’Meedchen huet sech bessen drop awer nach gemellt, a mir hun zu Schengen eng éischt Paus ageluecht an op hat gewaart. Kuerz drop ware mir frou dass mir eis awer wéi geplangt, mat der kompletter Equipe vu 97 Schüler, op de Wee konnte machen fir op Hinterglemm.
No engem laangen Dag am Bus si mer um 17h30 zu Hinterglemm ukomm.
image image image image

De Bus huet eis ennen am Duerf rausgeloss, an no enger halwer Stonn ze Fouss de Bierg rop bis bei de „Buchegg Young Generation Resort“ hate mer eis e gudd Owesiessen verdéngt!

image

Dono hu mer eis all an eisem Zemmer installéiert,  iir mer am Skikeller eist Material kruten fir déi nächst Deeg: Ski, Schong, Helmer, …

image

A Lo si mer all prett fir muer eisen éischten Dag op Ski…image

Advertisements